Wykorzystujemy pliki cookies oraz inne podobne technologie generujące dane do analiz i statystyk. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies oraz innych technologii w Polityka Prywatności.

DOŁĄCZ DO NAS, POCZUJ SIĘ FIT !

Planet Fitness Club s.c.
ul. Sikorskiego 15, Częstochowa
Poniedziałek - Piątek 630 - 2200
Sobota 730 - 1800
Niedziela 730 - 1800
Pon. - Pt. 630 - 2200
Sob. - Niedz. 730 - 1800
1618512688

Regulamin

 1. Osoba korzystająca z oferty Klubu oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych.
 2. Klient uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 3. Członkiem klubu może zostać osoba, która ukończyła 16 lat.
 4. Do korzystania z usług klubu upoważnia ważny wykupiony karnet lub wejście jednorazowe.
 5. Pracownicy Klubu są upoważnieni do identyfikacji tożsamości Klienta na podstawie dokumentu tożsamości.
 6. Nie wykorzystany karnet w terminie, traci ważność i nie podlega żadnym roszczeniom.
 7. Karnet jest imienny i nie może posługiwać się nim druga osoba.
 8. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego użyczenia karnetu, klub zastrzega sobie prawo do jego anulowania.
 9. Klient wchodzący do Klubu, pozostawia karnet w recepcji. W zamian otrzymuje kluczyk do szafki w szatni.
 10. Po zakończeniu ćwiczeń, Klient zobowiązany jest do zwrotu kluczyka.
 11. W przypadku złamania lub zgubienia kluczyka do szafki, należy uiścić opłatę w wys. 20 zł.
 12. Korzystający z usług Klubu, zobowiązany jest do zachowania higieny osobistej.
 13. Torby i ubranie powinno być pozostawione w szafce.
 14. W Klubie obowiązuje odzież sportowa oraz czyste, pełne obuwie sportowe na zmianę.
 15. Ćwiczącego obowiązuje zasada poszanowania własności Klubu.
 16. Członkowie Klubu ponoszą pełną odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone na terenie obiektu.
 17. Korzystającym z usług Klubu zabrania się:
  • ćwiczenia z wolnymi ciężarami leżąc bez asekuracji drugiej osoby.
  • stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu innych ćwiczących.
  • wprowadzania zwierząt.
  • palenia tytoniu.
  • żucia gumy.
  • wnoszenia i spożywania alkoholu, narkotyków oraz środków anabolicznych.
  • wstępu do obiektu pod wpływem wyżej wymienionych środków.
  • prowadzenia treningów dla Klientów przez osoby, które nie są personelem Klubu.
  • korzystania z urządzeń niezgodnie z instrukcją i przeznaczeniem.
  • wnoszenia na salę ćwiczeń szklanych naczyń.
 18. Nie wskazane jest zajmowanie stanowisk do ćwiczeń podczas odpoczynku.
 19. Każda osoba korzystająca ze sprzętu na sali sprząta po sobie, odnosząc hantle, sztangi na właściwe miejsce.
 20. Za wypadki powstałe w wyniku nie przestrzegania regulaminu Właściciele i Personel klubu nie ponosi odpowiedzialności.
 21. Za przedmioty pozostawione w Klubie, Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności.
 22. Właściciele Klubu zastrzegają sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć, godzin otwarcia, cen oraz odmowy sprzedania karnetu osobie bez podania przyczyny.
 23. Korzystający z siłowni powinni opuścić salę ćwiczeń na 15 min. przed zamknięciem obiektu, udając się do szatni.
 24. Członek Klubu wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Planet Fitness Club.
 25. Klient wykupujący karnet do klubu, akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego regulaminu.
 26. W przypadku niestosowania się do postanowień wyżej wymienionego regulaminu, karnet może zostać unieważniony.